About Us2018-08-09T14:45:25+00:00

Về Straight-T

Straight T là phương pháp chỉnh nha tiên tiến nhất hiện nay, kết hợp kỹ thuật phần mềm hiện đại, công nghệ 3D cao cấp, và hệ thống “ACCEL ANCHOR”, thiết kế riêng cho từng cá nhân, bộ chỉnh răng trong suốt Straight T sẽ di chuyển răng chính xác và không đau, để hoàn thiện vị trí các răng, mang lại cho bạn một nụ cười mà bạn hằng mong ước. Điều quan trọng không kém là bộ chỉnh răng Straight T không làm giảm đi nét thẩm mỹ trong cuộc sống, sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày. Bạn vẫn có thể ăn những món ăn mình yêu thích, đi dự lễ tiệc, và chụp ảnh lưu niệm với người thân, bạn bè mà không phải ngại ngùng.

What We Offer

Material

The patented material that helps you get the smile you want, even faster.

Comfort

Fits snugly around your teeth.

Gentle

Applies gentle, constant force.

Control

Improves control of tooth movements, for the smile you expect.

Predictability

Straightens your teeth with 75% more predictability.

For Teens

Lunch with friends? Popcorn at the movies? The sports you love? With removable clear aligners, you can continue to enjoy your favorite meals AND keep playing the sports you love – no timeouts needed.

Read More

For Parents

The crowding. The spacing. The overbites and underbites. The open bites and crossbites. In the hands of an experienced doctor, treatment can fix all kinds of teen smiles.

Read More

For Adults

Brushing and flossing are easy with your removable aligners.
Plus, there’s no metal brackets or wires to navigate around.

Read More

We can fix simple to complex teen cases.

Book an appointment to see why clear aligners are right for your teen.

Contact Us